תוכן העניינים

הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני : 7 על האפשרות לתנועה משותפת נעמה גרינולד–קשאני הייעוץ האישי כדרך לצמצום המתח פרט – ארגון 29 שני קונה אימון כמסע אישי – במודל פרטני ובמודל קבוצתי 44 כרמלה קיט ' תגובה' | ייעוץ אישי ואימון : הקו המשווה 55 ישראל כ"ץ ' שיחות' | ייעוץ , מורכבות וגם 'לא כלום' 57 תמר גרוס משוחחת עם חן גרץ–שמואלי ' מראה מקום' | מה בין אסתטיקה לייעוץ ? 65 ורדה וסרמן ותמר בליץ ' מפגשים' | מקצוע שיש בו כאב 75 תמר בליץ ויובל פיורקו משוחחים עם איתמר רוגובסקי המבט המפקח הארגוני : בין המקצועיות הגברית לגוף הנשי 89 יעל שלח–מושונוב מראית עין 105 סיפור : חן רוזנברג יצירות אמנות : שרי טיטו , מעין לויצקי  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני