אנליזה ארגונית

הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני : על האפשרות לתנועה משותפת נעמה גרינולד–קשאני ׀ הייעוץ האישי כדרך לצמצום המתח פרט – ארגון שני קונה ׀ אימון כמסע אישי – במודל פרטני ובמודל קבוצתי כרמלה קיט ׀ ' תגובה : ' ייעוץ אישי ואימון : הקו המשווה ישראל כ"ץ ׀ ' שיחות : ' ייעוץ , מורכבות וגם ' לא כלום' תמר גרוס משוחחת עם חן גרץ–שמואלי ׀ ' מראה מקום : ' מה בין אסתטיקה לייעוץ ? ורדה וסרמן ותמר בליץ ׀ ' מפגשים : ' מקצוע שיש בו כאב תמר בליץ ויובל פיורקו משוחחים עם איתמר רוגובסקי ׀ המבט המפקח הארגוני : בין המקצועיות הגברית לגוף הנשי יעל שלח–מושונוב ׀ ' מראית עין : ' סיפור : חן רוזנברג ; יצירות אמנות : שרי טיטו , מעין לויצקי ׀ ' מיתולוגיות ארגוניות : ' פתיח : רועי ליס ; טקסטים : דן פומר גיליון מס' 13 ׀ יולי 2008 עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברת מערכת תמר בליץ גיליון מס' 13 ׀ יולי 2008 צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני