אנליזה ארגונית

על דיבור ואתיקה שי פרוגל מקום " הדיבור הקטן" במפגש הייעוץ אנדרי שינברג ׀ " התמנון והדוברמן" - על הממשק בין יועץ פנים ליועץ חוץ יהודה צור וקרן שחף ׀ " בית" ו"התגלות" – מטאפורות במרחב הסכסוך על החוקה בראשית המדינה יאיר אלדן ׀ הציווי " לא לעשות דבר מלבד ללמד" מילי אפשטיין ינאי ׀ שיחה עם יוסי שריד מראיין : ישראל כ"ץ ׀ " את פתח : " סוף מעשה במילה תחילה שמואל ברנשטיין ׀ מדיבור למעשה : יישום הדיאלוג בשטח רותי דואק ; מישאל חירורג ׀ המתח שבין המעשה למילה בנו כלב ׀ מיתולוגיות ארגוניות פתיח : רועי ליס טקסטים : מירב שטנצלר ; דן פומר ; מיכאל סנג ; אמיר קופפרשמידט ׀ תגובה צבי בקרמן גיליון מס' 12 ׀ אוקטובר 2007 עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת תמר בליץ יובל פיורקו גיליון מס' 12 ׀ אוקטובר 2007 צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני