ג. גאולה לאחר גלות

מציאות של חורבן וגלות היה בה כדי להביא את הגולים ואת הנשארים ביהודה לייאוש ולפקפוק בדרכי הצדק האלוהי , בהמשכיות של קשר הברית עם ה , ‘ ברצונו או בכוחו של האל להושיע ולגאול . אבל לא כן הדבר בקרב הנביאים . הם היו חדורי אמונה שהגאולה בוא תבוא לאחר הגלות , שתכלית החורבן והגלות היא הכשרת הדרך לגאולה ולהתחדשות , והתמודדו עם דברי הייאוש מפי קטני אמונה ( יש ‘ מו ; 12 , 9 נ ; 2 יח ‘ לג . ( 10 בכתובים רבים ההטפה שהחורבן והגלות הם עונש על חטא באה יחד עם חזון הגאולה כמקשה אחת , גלות וגאולה בדיבור אחד ( כגון יר ‘ טז ; 15-13 כד ; 7-5 כט ; 14-4 ל-לא . ( אמנם האל הכה את העם “ מכת אוייב” ובאכזריות , אבל בד בבד מבטיח הנביא בשם ה ‘ “ כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפך” ( יר ‘ ל . ( 17-12 כלומר , האל יכול לשנות את יחסו 56 הקטע הוא משנת 587 לפסה “ נ . על נבואות יחזקאל על מצרים ראו ון רוי , “ , ”יחזקאל עמ ‘ -115 . 122 57 לדעת קויפמן , תא “ י ד , עמ ‘ , 104 המלחמה העזה באלילות החלה בגולת בבל ושם החל הניצחון של המונותיאיזם על האלילות . 58 ראו דוגמאות של נבואות תוכחה ואיום עם נבואות נחמה וגאולה אצל אקרויד , גלות , ע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ