מבוא

המדיניות שנוקטת אימפריה כלפי גולים היא פועל יוצא של מטרות ההגליה . ההגליה היא אמצעי איום והפחדה מפני מרידה בממלכה השליטה . מאיימים להגלות כל מי שיפר את רצון השליט הריבון ואת תנאי ההסכם עמו . ההגליה היא עונש על מרידה , על הפרה של תנאי הסכם שנחתם בשבועה ועל פגיעה באינטרסים של האימפריה או פגיעה בבעלי–בריתה . עונש ההגליה מובא במקרא ובכתובות המלכותיות כצידוק הדין ובצו האל ( תיאודיציה . ( ועם זאת ברור שלהגליה יש מטרות פוליטיות וכלכליות , אזרחיות וצבאיות , ובראש ובראשונה ניצול כוח אדם לצרכים שהאימפריה זקוקה להם בתחום הצבא , המנהל , הבנייה הממלכתית והכלכלה . מקורות המידע לסוגיהם , הכתובים והדוממים , מן התקופות הנאו–אשורית והנאובבלית , מעידים על מניעים תועלתיים להגליה על גיוס גולים לצבא , על יישוב גולים במבצרים ובנקודות אסטרטגיות , על הרחבת ערים ויישובים קיימים ועל שיקום יישובים חרבים ti ) š ub nid ( ana š כדי להגדיל את התוצרת החקלאית , על בניין ערים חדשות בעזרת גולים ויישובם בערים אלו , ועל מתן שירות לממלכה . הגולים הם נתיני האימפריה 1 על מטרות ההגליה של האימפריה האשורית ראו עודד , הגליות , ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ