'זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו, דרכי החלוץ החרדי' קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה ולנוכח קליטת הניצולים

עדה גבל במאמר הזה אבקש לבחון את התהליכים החברתיים והאידאולוגיים שעבר קיבוץ חפץ חיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה . באותן שנים מהותיות לגיבוש הזהות הלאומית של עם ישראל השב לארצו , היה חפץ חיים הקיבוץ היחיד של תנועת פועלי אגודת ישראל ( להלן : פא"י , ( ובשל ייחוד זה מעניין לעיין בתולדותיו ולהאזין הן לשיח הפנימי שהתנהל בקיבוץ בשנים אלה והן לשיח הציבורי בין הקיבוץ ובין תנועת אגודת ישראל פא"י והתנועה הציונית על מחלקותיה השונות . ההשתייכות לתנועת פא"י משמעותה שייכות אידאולוגית עם מחנה המתנגד לתנועה הציונית , ושולל לחלוטין את זכות קיומה של התנועה ואת זכותה לייצג את כלל העם היהודי לפני השלטונות בארץ ובעולם . הנחת היסוד במאמר זה היא כי תנועת פא"י , ובכלל זה ספינת הדגל של התנועה בתחום ההתיישבות – קיבוץ חפץ חיים , עברה באותן שנים תהליך של גיבוש ועיצוב דרך , ויצרה הלכה למעשה גשר של שיתוף פעולה בין התנועה הציונית ובין מתנגדיה האורתודוקסיים – תנועת אגודת ישראל . עוד אבחן במאמר הזה את התהליך החברתי–הפנימי של קליטת ניצולי השואה בקיבוץ , שמעצם טבעו מייצג חברה הומוגנית בעלת מבנה ערכי מגובש וברור . * ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב