מי מכיר, מי יודע? מחיפושי הקרובים באירופה לאחר השואה ועד המדור לחיפוש קרובים

תהלה ( דרמון ) מלכה ושוב הרדיו מדבר 'מדור חיפוש קרובים' רשימות ארוכות , שמות , כתובות ומספרים מי שהחליף את השם בעצם כבר ויתר אינו מקשיב לתכנית אין בו כוח יותר [ ... ] ( חווה אלברשטיין , 'שרליה ( ' המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית הוא אולי אחד המוסדות המוכרים ביותר שפעלו בארץ ישראל ובמדינת ישראל משנות הארבעים ועד לשנות התשעים . מאות אלפי ישראלים השתמשו בפועל בשירותיו על מנת ליצור קשר מחודש עם בני משפחותיהם שאבד הקשר עמם . עוד רבבות עקבו בדבקות אחר שידורי הרדיו והידיעות בעיתונות שהתפרסמו מדי יום בתקווה כי אחד השמות שיופיעו בהם יגלה שביב מידע חדש על בני משפחה אבודים . מרבית הפונים היו ניצולי שואה שבנו את חייהם בארץ , וכן ישראלים שמוצאם באירופה ואשר איבדו את קרוביהם בשואה , אולם גם אנשים רבים 1 מאמר זה נכתב על בסיסה של עבודת מוסמך שכתבתי בשנת תש"ע במסגרת המחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון . אני מודה לפרופסור חנה יבלונקה שהנחתה אותי במחקר ובכתיבה , עודדה ותמכה ואף דחפה לכתיבתו של מאמר זה . 2 יש לציין כי לא רק ניצולי שואה פנו אל המדור . גם יהודים עולי צפון אפריקה שעלו ב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב