ישראלים כתב עת רב־תחומי לחקר ישראל 3

ישראלים כתב עת רב–תחומי לחקר ישראל כתב העת ישראלים של תלמידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן–גוריון בנגב יוצא לאור על ידי מכון בן–גוריון לחקר ישראל והציונות , וביוזמתו ישראלים כתב עת רב–תחומי לחקר ישראל כרך 3 מכון בן–גוריון לחקר ישראל והציונות , קריית שדה בוקר  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב