"אין גבול"

j Liir ^ כשיצאנו מהעננים , ניסית * להבחין בקו הגבול של הענן . אין גבול ! הענן מתפורר לחלקיקים שהולכים וקטנים , עד שהם דקים ביותר , וגם לא מחוברים זה לזה . החלקיקים , העננים הקטנים שהיו צפופים , מתפרדים , ופתאום אנחנו מחוץ לענן . זה כמו לרוץ לכיוון הגשם . איפה מתחיל הגשם ? E . Grebnoche , 1966 בגיליון מסי 4 של אנליזה ארגונית ( מאי ( 2001 פרסמו דב אופנהיימר ודליה בנימיני מאמר יפה , מסודר , ברור ושיטתי "על מושג הגבול" ( להלן : אופנהיימר ובנימיני ) — המבטא בצורה מעמיקה תוכנות מוכרות בתחום הפיתוח הארגוני . בתגובתי הקצרה אציג עמדה שונה : . 1 המושג , "גבול" המיושם בניתוח ארגוני , הוא בעייתי . . 2 המושג אינו מסייע בהבנת הפרקטיקה הניהולית / הארגונית . הוא גם יוצר בעייתיות בתפקוד המנהל . שני היבטים אלה נכונים גם לגבי היועץ . . 3 המושג "גבול" קנה לו אחיזה בקרב המנהלים והיועצים , בעיקר כי הוא קשור לדימויים ברורים ופשוטים . הוא גם מספק עמדה נוחה — כקרדום שטוב לחפור בו . . 4 יש חלופה לשימוש במושג בעייתי זה , הן בניתוח והן בפרקטיקה הייעוצית / הניהולית : מושג " . "התפקיד . 1 "גבול" הוא מושג בע"תי מאמר...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני