סיפור שיש בו אהבה - חלק ב'

נת ן סגן כהן העבודה המשותפת כתהליך של חיפוש אחר אמצעי ודגשים העבודה המשותפת שהתבצעה בבית-ספר "החורש" בתחום האמנות והתקשורת לוותה בחיפוש מתמיד אחר אמצעים ודגשים והייתה בה מגמה של התפתחות , כמתואר להלן . א . היוצר במרכז בשנתיים הראשונות בבית-הספר שמנו את הדגש על המדריך היוצר . מכיוון שהאמנו ועודנו מאמינים שבמפגש עם המדריך נמסרת לילדים העמדה כלפי אמנות , וכיוון שהיה ברור שהמערכת הבית-ספרית הקיימת איננה המקום המיטבי לעיסוק באמנות , ניסינו לאתגר את המערכת ולשכנעה להגמיש את עצמה כדי למצוא בתוכה מקום לאמן יוצר . המתח הקיים בין צורכי האמן והאמנות ובין צורכי המערכת הוא חלק בלתי נפרד מהקשר בין המדריך-האמן לבין בית-הספר . מעניין לציין שעל אף שהמפתח ליחסי עבודה תקינים בין שני הצדדים נמצא ביכולת לגשר ולהתגבר על המתח הזה , במרבית בתי-הספר לא נעשה על פי רוב דבר במישור זה . לפי תפיסתי , תפקידו העיקרי של רכז "תכנית" אמנות הוא לנהל ולעודד דיאלוג סביב נקודת המתח הזו . אוכל להמחיש עד כמה הדברים בעייתיים באמצעות דוגמה מבית-ספר אחר שהצטרף לאחרונה לתכנית שבמסגרתה אני פועל . מנהל בית-הספר פנה אלי וביקש מדריך ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני