מערכת

rr q K ? c rwn H r המונח "מערכת" גזור מהמילה היוונית סיסטמה , ומשמעותו : "להביא , להציב או לחבר יחד במכלול . "מאורגן פון ברטלנפי , המזוהה כמגבש הראשי של תורת המערכות הכללית , תיאר מערכת כמדע העוסק במכלולים מאורגנים בעלי מורכבות . בתורת הארגון המודרנית מציין המושג "מערכת" סכימה חשיבתית המכנסת יחד את תשלובת היחסים בין אובייקטים בתוך ארגון , כשאלה יוצרים מכלול מובחן מכל השאר . תשלובת יחסים זו ניתנת לתיאור לוגי ומתמטי , וכל אובייקט בתוכה נחשב פונקציונלי למטרות המערכת . מערכת — סביבה מערכות מוגדרות באופן מבני על-ידי מובחנותן ממה שמחוצה להן — על-ידי הסביבה . מכאן שמערכות אינן יכולות להתקיים ללא סביבה . הן משמרות את עצמן על-ידי יצירת הבדל מהסביבה , תוך שהן מקיימות עמה בעיקר יחסים פונקציונליים של המרה ( טרנספורמציה . ( בתיאור סביבת המערכת הארגונית ניתן להבחין בין סביבה קרובה לבין סביבה רחוקה . סביבה קרובה כוללת תנאים וגורמים חיצוניים הקשורים ישירות לתהליכים של המרה שאותם מקיימת המערכת ( כלולים בכך , למשל , גורמי מימון , ספקים , מפיצים , איגודים , לקוחות , מתחרים , שותפים אסטרטגיים , שווקים ,...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני