הדרכה נוכח ניגודים וסתירות

1 X 1 מצבים חברתיים הם בהירים ו חד-משמעיים . עמימות אינה ביטוי לכישלון ארגוני או חברתי , אלא היבט של הפעולה האנושית ושל התרבות . נחוץ ללמוד לקבל אותה , לכבד את גילוייה ואף להשתמש בה . ( Winnicott , 1971 ; Levine , 1985 ) כפי שמציין לווינסון 1959 ) , וז 50 יז , ^ 0 ¥ 1 לכל סיטואציה חברתית יש הסתירות והמאפיינים המטרידים שלה והיא מעוררת דילמות . לפי מודל , ( Modell , 1990 ) פרדוכס מציין סתירה שיש בה אמת ; ויש בכך הד למורכבות ולריבוי הפנים של המחשבה האנושית . למצב דילמי אין בהכרח פתרון "אופטימלי" אחד , ולא תמיד אפשרי מענה מספק לכל התביעות המוחלות על המתרחש . אי נחת חוזרת ונשנית זו היא היבט של הפעולה האנושית וגם דוחפת לחיפוש מענה משופר לשינוי . תפקידים מקצועיים מעוררים דילמות תפקיד הנובעות מריבוי ההיבטים האפשריים של הפעולה , מכך שלא כל ההנחיות להתנהגות הן מפורשות , בהירות או מוסכמות , מקיום סתירות בין היבטים שונים של התפקוד או נוכח עדיפויות מנוגדות של משלימי תפקיד שונים . כפי שמבהיר לווינסון , כל מבנה חברתי מציב בפני המעורבים בו דילמות פעולה , מה שמותיר מרחב ניכר להגדרת התפקיד האישית — הגרס...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני