על אחדים מההיבטים הלא-מודעים בחיים הארגוניים תרומות מן הפסיכואנליזה

1 יל י א ם ם M י 1 י ו " אני מקווה שהיום לא יהיה עלי לשמוע את הבדיחות התפלות שלך" - אמר ילד בן שמונה בהיכנסו אל חדר היעוץ . לעתים פירושים לגבי תהליכים לא-מודעים נשמעים לנמענים בבדיחות בלתי מוצלחות , ואפילו כהתקפות . אמנם בימינו נעשה בחיי היום-יום שימוש ניכר במונחים הלקוחים מהפסיכולוגיה ומהפסיכואנליזה , אך פסיכואנליזה כטיפול ביחידים בעלי בעיות רגשיות נותרה עדיין משהו לא שכיח . כמערכת של רעיונות היא זוכה לחסידים , למתנגדים , ולצדם — לציבור גדול המתעלם מקיומה ומגלה אדישות כלפיה . אף על פי שאי אפשר לערוך הקבלה מלאה בין יחידים לארגונים , הייתה לפסיכואנליזה תרומה על-ידי פיתוח גישה עיונית ביחס למתרחש בארגונים ולהבנתם . גישה זו אינה מתיימרת לספק פירוש חובק כול ואפילו לא תיאור מושלם של המציאות הארגונית . עם זאת , התבוננות בארגון תוך שימוש בקשת המושגים הפסיכואנליטיים — היא כשלעצמה עשייה יצירתית שניתן להיעזר בה לשם הבנת נושאים מסוימים , והיא עשויה גם להציע כיוון לאופן הטיפול בהם . לא קל לתאר את גישתה של השיטה הפסיכואנליטית לייעוץ הארגוני . הדבר כרוך בהכנת רעיונות שפותחו בהקשר של הטיפול היחידני מז...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני