בפתח הדברים

חוברת זו נפתחת בתרגום מאמר של ויליאם האלטון , שהופיע במקור בקובץ המוקדש לגילויים של הלא-מודע בעבודה . המאמר מייצג ניסיון להשתמש בתיאוריה הפסיכואנליטית בהקשר ארגוני , בעיקר מתוך נקודת התייחסות לרעיונות של זיגמונד פרויד , מלאני קליין וממשיכיהם . אנו פותחים , כמובטח , מדור חדש — "כאן ועכשיו" — הכולל מאמרים המתייחסים לסוגיות אקטואליות בפריזמה תיאורטית . הפעם מובא מאמרה של חני בירן '' טרור ואלימות חברתית — מבט . "פסיכואנליטי הכותבת מתארת כיצד ניתן לפענח תהליכים חברתיים במונחים הזוכים בדרך כלל לשימוש בהתייחסות אל הפרט . עוד כלולים בגיליון הנוכחי המדורים הרגילים : פרקים בתורת ההדרכה , מושגים ארגוניים , מפגשים . השיחה המובאת עם פרופי מיכאל הרסגור מעידה עד כמה התקיים לאורך השנים יחס אינטימי בין היועצים לבין השררה . במדור "עובר , "ושב המוקדש לעדויות מן הפרקטיקה , אנו מביאים את חלקו השני של מאמרו של נתן סגן כהן , הדן בהתערבות חינוכית שעניינה האמנות בבית-הספר . לבסוף מובאת בחוברת גם תגובה של אנדרי שיינברג , המנסה לערער על התועלת שבשימוש במושג " אחרים גם גבול כעתיד . '' שקנו זוהי נשמח דוגמה להם לפר...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני