תוכן העניינים

בפתח הדברים 5 ישראל כ"ץ תרגום 1 על אחדים מההיבטים הלא מודעים בחיים הארגוניים ויליאם האלטון כאן ועכשיו | סרור ואלימות חברתית - מבס פסיכואנליטי 1 5 חני בירן פרקים בתורת ההדרכה | הדרכה נוכח ניגודים וסתירות 24 ישראל כ"ץ מושגים ארגוניים ן מערכת 30 מיכל מסטר-ברק עובר ושב 1 סיפור שיש בו אהבה - חלק __ /? ב 36 ' נתן סגן כהן מפגשים | שיחה עם פרופ' מיכאל הרסגור 50 תמר בליץ וערן הלברייך תגובה \ "אין גבול 63 " אנדרי שינברג אל ה ק וראי ם והכותב ים כתב העת "אנליזה ארגונית" מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת מבקשת לפרסום מאמרים העונים על הדרישות הבאות : 0 מאמרים המיועדים להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; ס מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווה בדיון ובקישור לתיאוריה ; ס דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות , שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ם דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של "אנליזה ; "ארגונית  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני