אויגן טויבלר-האיש, המורה והחוקר

נא ] לא כלי היסוס ולא בלי חרדה פנימית' אני רוצה להביע מעט מאשר כלבבי ובנפשי על אויגן טויבלר . טויבלר היה מורי ורבי ' הוא היה לי ידיד טוב ואדם קרוב ' קרוב - אפילו בשנים שבהן פסקה כמעט חליפת המכתבים בינינו ; גם בשנים שבהן כאילו ניתק כל קשר בינינו ; והנה הופיעה פתאום גלויה ממנו ונתחזקה ההרגשה שיש המשך לקשר זה . ודווקא משום כך' אני מהסס וחרד . ההיסוס בא מפני הספק : האוכל למסור' ולו אף בקווים כוללים' את דמותו של האיש' את המיוחד שבו' את אופיו שהיה כל כך רחוק מן השגרה ? על פי רוב ' אפילו דמותו של מלומד' חוקר וסופר היא מגובשת לפי טופס מסוים : הבית' בית הםפר' האוניברסיטה' הסביבה החברתית' כל אלה מעצבים את הדמות' ולפי הנתונים האלה כבר מסתמנים קווי היסוד של האישיות . אולם דמותו של טויבלר היתה לגמרי שונה מן השגרה' מן הרגיל . זו היתה דמות חזקה . קווים בולטים ' מן ה'עיסה האנושית' שאינה נקלטת בנקל בדפוסים לא לה' העשויים 'לפי המתכונת' הרגילה . זה היה הרושם שלי מביקורי הראשון בתרגיל ההיסטורי שלו ב'מכון הלימודים למדעי היהדות' בברלין' בחורף ' 1911 ומשיתתי הקצרה אתו אחרי התרגיל . וכך' דומני ' נתרשם ממנו בל...  אל הספר
מוסד ביאליק