שמעון דובנוב

א . ציוני דרך וקווי הערכה יובלו של שמעון דובנוב הוא לא רק יובלו של היסטוריון' היסטוריון שבנה בניינים היסטוריוגראפיה נאים בספריו' ובייחוד בספרו הגדול 'דברי ימי עמ עולם / הוא גם יוכלו של אחד מעושי ההיסטוריה החדישה שלנו . סופר מובהק ומלומד מסביר לרבים' מבקר בעל טעם ופוכליציסטן כעל דעות משלו' עסקן נאמן לשיטתו ומדינאי בעל דרך משלו - היה דובנוב במשך עשרות כשנים אחד האישים המרכזיים בחייה הציבוריים של היהדות ברוסיה' ותמיד כאחד מראשי המדברים בה' היודעים גם לדבר נמרצות ובעוז עם ה'אויבים בשער' וגם להתוות דרכים' לכוון מחשבות ולבקר מעשים בפנים . ואולם הדבר המעניין ביותר בפעולתו הספרותית והמדעית' הציבורית והמדי נית של דוכנוב היא הדרך הארוכה' שהוא עכר כה מראשית הופעתו כספרות היהודית הרוםית עד ימינו . הדרך מאחד הקיצוניים' העומדים כמעט על גבול ההוויה הלאומית' שדבריהם מתקבלים כתוכנית 'לבטל מעט מעט את התורה כולה למען יכחד שם ישראל בקרוב ויתבולל עם 'העמים עד לאחד האישים שבאה עליהם הסכמת הכלל . דרך ארוכה מלאה תהיות וסטיות' חיפושים והתנגשויות' מלחמת סופרים ופולמוס ציבורי . ותמיד היה רב ההד לדבריו ולמחשבותי...  אל הספר
מוסד ביאליק