גלויות וחורבנן

השואה הגדולה' שבאה עלינו כדורנו , שלפי ממדיה ולפי זוועותיה אין משלה אף גתולדותינו העקובות מדם זה אלפיים שנה - אין ביכולתנו עכשיו לתפוס אותה ככל אימותיה ובכל תוצאותיה . אין ביכולתנו - כשם שאין ביכולתו של אדם להסתכל בתהומות' שהוא עומד על שפתן על רצועה צרה' שבקושי יש בה מקום לכפות רגליו' והוא תוהה ומחפש לו אחיזה כלשהי לבל יוטל לתהומות אלה ... ואולם אם אין לנו יכולת נפשית להציץ ישירות לתהומות שלפנינו' הרי יש לנו אפשרות לראות יותר ברורות במחשכים שמאחרינו' לחדור יותר לאפילתם של הדורות שקדמונו . אין ספק' הזעזועים העצומים של דורנו ביטלו כמעט לגמרי את ההרגשה של מרחקי הזמנים שבינינו לבין אבותינו בתקופות הקודמות . מערכות דורות' עולמות של 'גלויות וחורבנן / הוארו פתאום באורן המסנוור של דליקות הגלויות הבוערות לעינינו . דברים' שנראו לנו סתומים' נעשו עכשיו מחוורים וברורים' וצלילים' שהגיעו אלינו עמומים ממרחקי הדורות' ממלאים עתה בהמייתם את נפשנו ואת כל ישותנו . ובהירות זו' שנסיוננו וחוויותינו בימים אלה מכניסים לעברנו' יש בה משום אור חוזר חשוב גם להארתם של מחשכי התהומות אשר לפנינו . [ א ] המערכה ההיסטורי...  אל הספר
מוסד ביאליק