בן־ציון דינור, האיש ופועלו ההיסטורי

בן ציון דינור ' ( 1973-1884 ) מגדולי יוצריה ומכונניה של האסכולה ההיסטורית הישראלית' למדן מופלג' סופר בעל שיעור קומה' מורה ומחנך דגול , כל חייו הארוכים קודש היו לרעיון תחיית העם היהודי וריכוזו בארץ ישראל . מופלא היה האיש בכשרונותיו' בהתמדתו ובכושר עבודתו . בעל זיכרון פינומינאלי שמעטים דוגמתו ושנשתמר לו עד יומו האחרון ממש' ספג לתוכו ידיעות לאיךשיעור מתרבות ישראל ומתרבותן של אומות רבות' ובחריפות תפיסתו ועומק חדירתו יצר לו גישה היסטורית משלו ופירוש מיוחד במינו למהלכן של תולדות ישראל ומגמותיהן . אכן' תודעתו הלאומית' בנוסף לעובדת מוצאו מן הקיבוץ היהודי הגדול שברוסיה' היתה גורם יסוד בעיצוב דמותו האישית והאינטלקטואלית . בעובדת מוצאו מן היהדות הרוסית אין לראות רק עניין של השפעת הסביבה החברתית והתרבותית בלבד . ייחוס משפחתי היה רב משמעות בתרבות ישראל מימי קדם ועד לדורות האחרונים' וכבר הצביע חיים הלל בן ששון ז"ל על החשיבות שייחס דינור ההיסטוריון לעניין זה 'ציון' ) ' כרך לז' תשל"ב' עמי . ( 227-226 דינור היה מודע ורגיש לשורש נשמתו המשפחתי ולקרקע גידולו' הוא הקיבוץ היהודי הגדול שברוסיה' שאת מקומו המי...  אל הספר
מוסד ביאליק