דורות ורשומות מחקרים ועיונים בהיסטוריוגראפיה הישראלית

בן-ציון דינור : כתבים היסטוריים כרך רביעי : דורות ורשומות דורות ורשומות מחקרים ועיונים בהיסטוריוגראפיה הישראלית בבעיותיה ובתולדותיה מאת בן ציון דינור מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק