תיאום ארגוני

עודד פניני גז ברוח תפיסה נהלים אנשים היטב זו מקדישים , , " במסגרת עובדים או כ"גוף מנהלים בארגונים הארגון הפועל רבים ערכיות כאיש ואנשים חלק אחד חיובית הבאים " ניכר , מבטאים . מזמנם הדימויים במגע ומייצגים וממרצם אתם של ארגון מייחסים ערכיות לשיפור הפועל לתיאום זו התיאום כ 1986 ) "מכונה פעולתם Morgan — , משומנת אם בין של . ( העובדים בתוך הארגון שאותו הם מנהלים , ואם כקשר עם ארגונים בסביבתם . תביעת המנהל לתיאום והמאמץ למימושה הם אפיק ניהולי , שעיקר פעולתו מכוונת להגביל לכוון , למקד , להכפיף ולרסן את פעולתם של עובדים בארגון , כדי שזו תיעשה כמבנה מגובש ובתוך מערכת זיקות צפויות מראש או מתעדכנות . במילים אחרות , זהו כלי ניהולי שעיקר פעולתו היא ארגון ויצירת סדר . ( Law , 1994 ) התיאום משמש כלי שאמור לסייע בכיוון עבודתם של העובדים ולתרום להשגת תוצאות מוצהרות . הוא עשוי להניע את עבודת העובדים , אך לא בהכרח להניע אותם לעבוד . אפשר לראות את מאמץ התיאום כמתייחס לדיאלקטיקה של הפעולה הארגונית , שמחד גיסא מחלקת ומפצלת את העבודה בין עובדים או בין כעלי מקצוע שונים , ומאידך גיסא מתאמצת להכניס סדר וודאות ול...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני