סוגיית האנליזה בידי הדיוטות שיחות עם אדם חסר פניות

זיגמונד פרויד ( 1926 ) ( חלק ( 'ד מאנגלית : טלי קר'נסק 1 VI לא JY בלתי רגיל סיכוי שקעת איזו . השפעה הנוירוזות מסוים מאמץ אתה להצלחה רב הן בהסבירך מצפה סוג . ייחודי יפה שתהיה לי מאוד של מהי להסברין . מחלה ודאי פסיכואנליזה , לא והאנליזה על היה השיפוט מן ואיזה היא הנזק שלי סוג דרך . בהקשבה אני ידע ייחודית רואה נדרש לך לפניי לטפל . כדי אולם מקרה לעשותה בהן איני — לגמרי יודע ענף עם מומחה של הרפואה . זה הכלל גם במקרים אחרים : רופא שבחר כענף מיוחד של הרפואה לא יסתפק כהכשרה שאושרה באמצעות הדיפלומה שלו , במיוחד אס בכוונתו להתיישב בעיירה גדולה למדי שכשלעצמה יכולה לספק פרנסה למומחים . כל מי שחפץ להיות רופא מנתח מנסה לעבוד שנים מספר בקליניקה של מנתחים ; ואותו דבר נכון לגבי רופאי עיניים , לגבי אלה העוסקים בתורת הגרון וכדומה — שלא לדבר על פסיכיאטרים , שאולי בכל מקרה אינם יכולים להתחמק מעבודה במוסד ממשלתי או בסנטוריום . אותו הדבר יתרחש במקרה של פסיכואנליטיקאים ; כל מי שמחליט לטובת ענף מיוחד וחדש זה של הרפואה — יהיה עליו , עם תום לימודיו , להשלים במוסד הכשרה את שתי שנות ההתמחות שעליהן דיברת , אם הדבר ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני