מטריצות מס' 3 ‭:'־ב'א‬ הגישה הבינארית — תיאוריות קבוצתיות