בפתח הדברים

המאמר הפותח נכתב על ידי חנה בירן בעקבות הרצאה שניתנה בפני פורום של עובדי רווחה ארגוניים . הזמן שחלף מעיד כי ביחס למצבי אי-ודאות ואי-יציבות קיימת אקטואליות מתמדת . בהמשך מובאת סקירה משווה של נילי סוקניק על יחסי הגומלין המורכבים בין פרט לארגון , כפי שהם משתקפים בגרסאות שונות שמציעות תיאוריות יסוד בשדה הארגון . דב אופנהיימר ודליה בנימיני נוטלים את מושג הגבול מתוך התיאוריה הפסיכואנליטית וקושרים אותו לתפיסה מערכתית . הם בוחנים את הגבול כאזור של גילויים רלוונטיים ומכריעים בחיים הארגוניים . אנו ממשיכים בגיליון זה בהבאת חלק נוסף מתוך התרגום של טלי קרינסקי למאמרו של זיגמונד ל כולל אחר מבחר עיכובים מאמרים שונים , שהגיעו חוזר כתב אל המערכת העת "אנליזה המייסדת ארגונית של " כתב להופיע העת . כסדרו . הגיליון הנוכחי פרויד "סוגיית האנליזה בידי הדיוטות — שיחות עם אדם חסר . "פניות בגיליון זה אנו פותחים מדור חדש , שיעסוק בסוגיות תיאורטיות הכרוכות בעבודה של הדרכה , וכן מוסיפים מאמר במדור "מושגים . "ארגוניים תודה לעודד פניני גם על תרומתו כקורא נוסף למאמרים שהוצעו לגיליון הנוכחי . הגליונות הבאים של כתב העת מ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני