פרק ראשון ההשתנות בתנאי־ביות

סיבות ההשתנות . — םעולת ההרגלים , השימוש ואי השימוש באברים ! השתנות מותאמת ו תורשה — טיב הזנים המבויתים ; הקושי בהבדלה בין זנים למינים ו מוצאם של זנים מבויתים ממין אחד או מכמה מינים . —גזעים של יוני בית , ההבדלים שביניהן . מוצאן . — עקרונות הבירור בשימושם בימי קדם ותוצאותיהם . — בירור שלא מדעת . — מסיבות הנוחות לבירור בידי ארם כשאנו משווים זה כנגד זה יחידים בני זן או תת זן אחד של צמחי תרבות או חיות משק , שבויתי מימי קדם , מתרשמים אנו תחילה מזה , שבדרך כלל שונים הם יותר זה מזה מיחידים בני מין או זן אחד , הנמצאים בתנאי הטבע . ואם אנו מעיינים בשוני הרב שבין צמח לצמח ובין חי לחי שגודלו בתנאי ביות ושהיו משתנים במשך כל התקופות בתנאי האקלים והטיפול השונים ביותר , על כורחנו מגיעים אנו לידי מסקנה , שהשתנות רבה זו יוצאת מכך , שהמינים המבויתים שלנו גידלו בתנאי חיים סחות אחידים ושונים במקצת מאלה , שחלו על מיני מוצאם שבטבע . וסברתו של אגדת נייט , ( Andrew Knight ) שאפשר שהשתנות זו תלויה בחלקה בעודף מזון , מתקבלת על הדעת . ברור כפי הנראה , שיצורים אורגאניים צריכים להיות שרויים בתנאים חדשים במשך דורו...  אל הספר
מוסד ביאליק