רשימת המקורות שהמאמרים פורסמו בהם לראשונה

" תולדותיה של עדת המגילות לאור חידושים בחקר מגילות , "קומראן נוסח מורחב , מעובד ומעודכן של המאמר "מה התחדש בחקר תולדותיה של עדת , "קומראן שפורסם בתוך מ' מור , ג' פסטור , י' רונן וי' אשכנזי ( עורכים , ( לאוריאל : מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה מוגשים לאוריאל רפפורט , ירושלים : מרכז שז"ר , תשס"ו , עמ' 277-245 " לא גלות שבמדבר אלא גלות שברוח : הפשר על ישעיהו מ 3 בסרך היחד ותולדותיה של עדת , "המגילות פורסם בשם "לא גלות שבמדבר אלא גלות שברוח : הפשר על ישעיהו מ 3 בסרך , "היחד מגילות ב ( תשס"ד , ( עמ' 36-21 ( מוסד ביאליק ואוניברסיטת חיפה ) " בין כתבים כיתתיים לכתבים לא כיתתיים במגילות , "קומראן נוסח מעודכן של מאמר שפורסם בתוך מ' קיסטר ( עורך , ( מגילות קומראן : מבואות ומחקרים א , ירושלים : יד בן צבי , תשס"ט , עמ' 86-49 " מהו 'ספר מחלקות , " ? 'העתים נוסח מעודכן של המאמר שפורסם בתוך מ' בר אשר , נ' ואזנה , ע' טוב err רום שילוני ( עורכים , ( ש"י לשרה יפת : מחקרים במקרא , בפרשנותו ובלשונו , .-ירושלים מוסד ביאליק , תשס"ח , עמ' 285-273 " עת עת ופשריה : עקרון פרשנות התלויה בזמן בפשרים , "מקומראן מ...  אל הספר
מוסד ביאליק