הקיצורים הביבליוגרפיים

מקורות אברהם סבע , ספר צרור המור על חמשה חומשי תורה , ורשה תר"ם מדרש בראשית זוטא לר' שמואל מסנות , מהדורת מ' הכהן , ירושלים תשכ"ב ספר הישר = ספר הישר , מהדורת י' דן , ירושלים תשמ"ו ערוך השלם = ספר ערוך השלם מאת נתן בן יחיאל , בעריכת י' קוהוט , וינה וניו יורק תרל"ח-תרנ"ד אבג M . G . Abegg , "Various Calendrical Texts " , in D . Parry and E . Tov ( eds . ) , = 2003 DSSR 4 , Leiden 2003 , pp . 58-76 אדלר וטאפין W . Adler and P . Tuffin , The Chronographyof George Synkellos , = 2002 Oxford 2002 אודברג H . Odeberg , 3 Enoch , or , The Hebrew Bookof Enoch , Cambridge 1928 = 1928 אוטזן B . Otzen , Tobitand Judith ( Guides tothe Apocrypha andPseudepigrapha ) , = 2002 London and New York 2002 אולבני M . Albani , "Horoscopes in the Qumran Scrolls " , in P . W . Flint and J . C .= 1999 VanderKam ( eds . ) , The Dead Sea Scrolls after Fifty Years , Leiden 1999 , pp . 279-330 אוליבר ובכמן I . W . Oliver and V . Bachmann , "The Book of Jubilees : An = 2009 Annotated Bibliography from the First Germa...  אל הספר
מוסד ביאליק