ארבע המלכויות בספר דניאל לאור חיבורים מקומראן

ספר דניאל הוא מן הסתומים וגם מן הנדונים ביותר בספרות החזונות ונדרשו לו דורות של פרשנים מסורתיים כמודרניים . אך שפר גורלם של החוקרים בני ימינו , שהרי נתונים לפניהם החיבורים שנתגלו בקומראן ובהם קבוצת חיבורים ארמיים המפיצים אור חדש על ספר דניאל ועל מקורותיו . לכן אפשר וראוי לדון מחדש בפרטים רבים בספר סתום זה . העיון הזה יידרש לרצף ארבע המלכויות בהיסטוריה , המופיע בכמה פנים ובכמה מפרקי הספר , אך בייחוד הוא גלוי בפרק ב ובפרקים ו-ז . על אף הדמיון וקרבת העניינים בין שני גושי הפרקים יש גם שוני בפרטים ואולי גם במחבריהם ובזמן חיבורם . על כן מוטב להפריד את העיון בשניהם . הדברים שלהלן יוקדשו לרעיון ארבע המלכויות כפי שהוא מוצג בפרק ב . נבוכדנאצר חולם חלום מוזר ומבהיל . בניגוד למסופר בספר בראשית על פרעה החולם חלום , מספר אותו ליוסף ומבקש ממנו רק את פתרונו ( בראשית מא , ( 24-15 נבוכדנאצר דורש מפותרי החלומות שבחצרו לספר את החלום שחלם וגם את פתרונו . בדרך זו מנסה המלך את חרטומי חצרו , כי לדעתו רק מי שיוכל לספר את החלום שחלם יציג לו פשר של אמת ( דניאל ב . ( 10-5 במבחן זה אין חרטומי חצר המלוכה הבבלי עומד...  אל הספר
מוסד ביאליק