ספר המשלים (חנוך החבשי לז-עא) ועולם המחשבה של מגילות קומראן

א . סקירת המחקר הספר המכונה במחקר חנוך החבשי נודע לראשונה לעולם המלומדים האירופי באמצע המאה השמונה עשרה , כשנוסעים הביאו מחבש כתבי יד אתיופיים ובהם ספר חנוך , שנכלל באסופת כתבי הקודש של הכנסייה החבשית . התרגומים לשפות אירופיות שראו אור במאה התשע עשרה הולידו גל של מחקרים וניתוחים מפורטים . מסקנת רוב המלומדים הייתה שהחיבור הוא יהודי , ששפת המקור של הספר היא שפה שמית - עברית או ארמית - ושהוא נוצר בימי הבית השני . מסקנות אלו גובשו ונוסחו בפירושו המפורט ורב ההשפעה של רוברט הנרי צ'רלס , שהיה לאבן פינה לכל המחקר של ספר חנוך ושל החיבורים הקרובים לו . תוצאות הביקורת הספרותית וההיסטורית התאשרו באופן מפליא כאשר כיובל שנים לאחר פרסום ספרו של צ'רלס התגלו בין מגילות קומראן עותקים של ספר חנוך , כתובים ארמית . אכן , ספר חנוך הוא חיבור יהודי שחובר בארץ ישראל בימי הבית השני ובמקורו נכתב ארמית . אך כבר בניתוחים של המלומדים שקדמו לגילוי המגילות התגבשה ההכרה שספר חנוך במתכונתו בשפה החבשית אינו אלא ילקוט של חמישה חיבורים נפרדים ושונים זה מזה . אמנם כולם ערוכים כדברי חנוך , האב הקדמון מסיפורי ספר בראשית , וכ...  אל הספר
מוסד ביאליק