ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפותיה של עדת מגילות קומראן

מבוא החיבור הרביעי שנשתמר בקובץ חנוך החבשי ( פג-צ , ( המכונה במחקר ספר החזונות או ספר החלומות , כולל שני חלומות שנגלו לחנוך טרם נישואיו : חזון קצר על בוא המבול ( פג-פד ) וחזון ארוך על מהלך ההיסטוריה כולה ( פה-צ . ( את החזון הארוך נהוג לכנות חזון החיות משום שהוא מציג את תולדותיהם של האנושות ושל עם ישראל באמצעות סמלי חיות , והוא עניינו של מאמר זה . על פי הרמזים ההיסטוריים שבחזון החיות הסיקו החוקרים שנכתב בימי הניצחונות הראשונים של יהודה המקבי . תיארוך מוקדם , לפחות מן המחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה , קיבל אישור גם מגילוי הקטעים הארמיים של חיבור זה בין מגילות קומראן . חזון זה הוא אפוא עדות נדירה וחשובה להלכי 1 החיבור הידוע בשם חנוך החבשי הוא ילקוט של חמישה חיבורים שונים ערוכים סביב דמותו של חנוך . את זאת ככר הוכיח המחקר הקלאסי באופיו הספרותי של הקובץ , שמסקנותיו מגובשות בספרו של צ'רלס . ( 1912 ) שרידי הנוסחים הארמיים של ספר חנוך שנתגלו בקומראן מאשרים שלחלקים הללו הייתה היסטוריה נפרדת . ראה מיליק , 1976 עמ' . 58-4 2 שני החזונות אמנם מהווים שתי יחידות סיפוריות שלמות , אך כבר בפתח ...  אל הספר
מוסד ביאליק