אדאולוגיה והיסטוריה על פי חזון החיות (חנוך החבשי פה־צ)

מבוא חידוש ההתעניינות בספרות יהודית חיצונית ואפוקליפטית הוא מסימניו הבולטים של מחקר תקופת הבית השני במחצית השנייה של המאה הקודמת . לא מעט תרמו לכך גילוי מגילות מדבר יהודה מצד אחד , ועניין מחודש במורשה של הספרות החיצונית והאפוקליפטית היהודית מצד אחר . להתעניינות מיוחדת זכה ספר חנוך , משום זיקתו ההדוקה לעדת מגילות מדבר יהודה ולספרות הקשורה בה . קשר זה מתגלה לא רק מתוכנו אלא גם מן העובדה ששרידיהם של שנים עשר עותקים ארמיים של החיבור המקורי נתגלו בין מגילות קומראן . הספר נשתמר במלואו בתרגום חבשי ונכלל בין כתבי הקודש של הכנסייה החבשית . העותקים הארמיים נתפרסמו בידי ז'וזף מיליק ב . 1976 אחד החידושים החשובים של המחקר החדש בספר חנוך החבשי הוא ההכרה שאין הוא אלא ילקוט של חיבורים עצמאיים , הארוגים סביב דמותו של חנוך , שחוברו כנראה בתקופות שונות , אך מקצתם הכירו זה את זה . לידי הכרה שחנוך החבשי מורכב 1 ראה ורמש ; 1978 הרינגטון . 1980 תקופה זו גם ראתה סדרות חדשות ופירושים חדשים על הספרות החיצונית והפסידואפיגרפית . מושג על ההתפתחות העצומה של המחקר בתחום זה ועל רבגוניותו אפשר לקבל מתוך השוואה של הבי...  אל הספר
מוסד ביאליק