תפילה על גורלו של עם ישראל: לטיבו של כתב היד 4Q374

כל העוסקים בחקר מגילות קומראן יודעים ידוע היטב שיש באוסף זה מאות רבות של בדלי עור ופפירוס קטועים וחסרי הקשר , ולעתים אף קשים להגדרה ולשחזור , של מגילות שלא שרדו . ואף על פי שכל הקטעים הזערערים האלה פורסמו פרסום ראשון , לא מעט נותרו בפרסום יחיד או אחד ממעטים . לעתים קרובות העיון החוזר בהם מגלה פנים חדשות בפרטים ובכללים . כזה הוא אף העיון בכתב יד . 4 Q 374 שרידי מגילה 4 Q 374 נמנים עם מכלול הקטעים שנמסרו לידי ג'ון סטראגנל למיון ולמחקר , והוא שקבע אילו שרידים שייכים לה . לאחר זמן מסר אותם סטראגנל לקרול ניוסום לסיום המלאכה . ניוסום ההדירה את המגילה והציגה את ממצאיה , תחילה במאמר מקדים ראשון ובתוך זמן קצר במאמר סופי מסכם שראה אור לפני כחמשעשרה שנה . בחינה של סדרת התצלומים שנעשו מכתב היד מלמדת שכבר בשלב מוקדם מיין סטראגנל ואפיין את קטעיה של מגילה זו . בצילום המוקדם , , PAM 42359 כלולים חמישה עשר מתוך שישה עשר הקטעים המשויכים לה במתכונת הנראית בצילום האחרון , , PAM 44080 במהדורת ניוסום . לאלה נוסף רק קטע . 16 לפיכך ברור שגם בנוסחה הסופי של ניוסום נותרו בעינם המיון של סטראגנל וצירופיו . על יסו...  אל הספר
מוסד ביאליק