בני שמים: תורת המלאכים בספר היובלים ובכתבי עדת קומראן

ספר היובלים הוא אחד החיבורים המופלאים והמעניינים ששרדו מן הספרות היהודית העשירה שנוצרה בארץ ישראל בתקופת הבית השני . ערוך כגילוי של מלאך הפנים למשה על הר סיני , מגולל החיבור את ההיסטוריה האנושית ממעשה הבריאה דרך סיפורי האבות ועד ליציאת מצרים ומתן תורה בסיני . המחבר מציע את סיפור המעשה תוך כדי שכתוב חלקים גדולים מספר בראשית ותחילת ספר שמות . אך לעתים הוא גורע פרשיות מקראיות שאינן מעניינות אותו או שהוא מתקשה בהן , ומוסיף עליהן עניינים רבים מבית מדרשו הוא , בייחוד סידור שיטתי של רצף המאורעות במסגרת חשבון היובלים . החיבור השתמר בשלמותו רק בכתבי הקודש של הכנסייה החבשית , אך רישומי תרגומיו ליוונית , ללטינית ולסורית נותרו בכתבי אבות הכנסייה ואצל כרונוגרפים ביזנטים וסורים . לשונו וסגנונו של החיבור מעידים שנכתב במקורו בעברית ; ואכן שרידים של המקור העברי נתגלו במערות קומראן . העובדה שנמצאו קטעים מחמישה עשר עותקים מעידה על ההערכה שרחשו אנשי עדת המגילות לספר היובלים . מאווירתו ומתוכנו של החיבור ומן העובדה שנתגלה בקומראן ניתן ללמוד 1 המאמר מבוסס על מהדורת הטקסט החבשי ותרגומו בידי ונררקאם 1989 א ; 1...  אל הספר
מוסד ביאליק