מהו 'ספר מחלקות העתים'?

א . תולדות המחקר בשנת 1910 פרסם שניאור זלמן שכטר לראשונה דפי גניזה משני כתבי יד , שהועתק בהם החיבור הידוע היום בשם ברית דמשק , והוא כינהו "חיבור . "צדוקי מיד התעורר ויכוח עז על טיבו ועל מקורותיו של החיבור , וכפי שהעידה הכותרת שהעניק שכטר לספרו , הוא סבר שהחיבור יצא מבית מדרשם של הצדוקים . לעומתו גרס לוי גינצבורג שיש לקרבו לפרושים . חידת מוצאו ומקומו של החיבור עמדה בעינה עד גילוי מגילות קומראן , כעבור יובל שנים . אז נתברר שמבחינת תוכנו , סגנונו ולשונותיו משתייך החיבור לכתביה של עדת היחד , הערה שהותירה את ספרייתה במערות הסמוכות לאתר קומראן . דבר זה התאשר אישור מוחלט מעשרה עותקים של החיבור שנמצאו בין שרידי הספרייה הזאת , שכן רבים מן הפרטים שהיו סתומים בעיני הקוראים הראשונים התבהרו מעיון במגילות . למשל , נודע שצדקה הערכתו הראשונה של שכטר מגישתו של גינצבורג , ומבחינת ההלכה קרוב החיבור לדעות הצדוקים דווקא ; אף נמצא לכך סיוע ממגילות אחרות , בראש ובראשונה מן המגילה מקצת מעשי התורה . אך למעשה כמה וכמה מענייני ברית דמשק נתפרשו כבר במהדורות הראשונות של חיבור זה , והפירושים הללו קנו להם שביתה בספר...  אל הספר
מוסד ביאליק