בין כתבים כיתתיים לכתבים לא כיתתיים במגילות קומראן

תולדות המחקר זה שישים שנה ידועות מגילות קומראן בקרב קהל החוקרים והציבור הרחב כקורפוס של כתבים שנתגלו במערות ליד אתר קומראן , לחופו המערבי של ים המלח . אך רק לפני עשרים שנה , לאחר שנים של עיכובים , הושלם פרסומן של כל המגילות שנתגלו באמצע המאה העשרים . עם סיום מלאכת ההדרה והפרסום מונים היום שרידים של יותר מאלף מגילות , רובן כתובות עברית , מקצתן ארמית ואחדות יוונית . התמונה השלמה של האוסף חוללה שינויים לא רק במניין כתבי היד , אלא יש הבדלים ניכרים בין התמונה שהציגו החוקרים הראשונים על כתבי קומראן ובין זו המצטיירת ממה שידוע עליהם היום . נתגלגלו הדברים כך שרוב המגילות שהתגלו תחילה במערת קומראן הראשונה שייכות לכתביה של עדה מיוחדת : תקנון העדה , המכונה סרך היחד , ( 1 QS ) ונספחים לו תקנון לאחרית הימים , סרך העדה , ( 1 QSa ) וברכות לכינוס העדה לעתיד לבוא , סרך הברכות ;( 1 QSb ) הודיות , מגילה הכתובה בסגנון מזמורי ;( 1 QH ) מגילת מלחמת בני אור בבני חושך , שהיום מכנים אותה מגילת המלחמה , ( 1 QM ) והיא מגילה המתארת 1 וזוהי תפוצת כתבי היד במערות קומראן : במערה 1 נתגלו שרידים של 78 מגילות , במערה 2 ...  אל הספר
מוסד ביאליק