לא גלות שבמדבר אלא גלות שברוח: הפשר על ישעיהו מ 3 בסרך היחד ותולדותיה של עדת המגילות

תולדותיה של עדת היחד הניבטות מן הכתבים שנתגלו במערות קומראן הן מן הסוגיות הסבוכות והסתומות בחקר מגילות קומראן , שכן כתבים אלו מקוטעים ומדברים בלשון מוצפנת ומרומזת . קשיים נוספים הערים על כך התהליך הארוך והמפותל של פרסום המגילות , שהרי מגילויין בשנים 1956-1948 עד פרסום כולן עברו כשישים שנה . בשנים הראשונות שלאחר הגילוי ראו אור מגילות מעטות ורבות מהן נותרו מסוגרות בדל"ת אמותיהם של חוקרים מעטים . שחזור תולדות עדת קומראן התבסס אפוא על מקצת המגילות שהיו ידועות בשנות הדור הראשון למחקרן . אף על פי שהיום נתונה ספריית קומראן כולה לפני כל הרוצה לבוא ולחקור , נותרה על כנה , בשינויים מעטים בלבד , תמונת תולדותיה של עדת קומראן , שסורטטה כאמור על יסוד המגילות המעטות שנודעו לראשונה . אמנם המגילות האלה חשובות ושמורות יחסית , אך בשעת חקירתן לא הייתה בידי החוקרים תמונה שלמה של הספרייה כולה . למשל , ידוע היום שמספרם של שרידי מגילות קומראן שהגיעו לידינו עולה על אלף , נתון שלא היה בידי החוקרים הראשונים . כמו כן ברור היום שרק כרבע ממגילות קומראן קשורות במובהק לעדה המיוחדת המתוארת בהן , שכן רק בהן מוצגים במפו...  אל הספר
מוסד ביאליק