תולדותיה של עדת המגילות לאור חידושים בחקר מגילות קומראן

התגליות של מגילות ושרידי מגילות בעשר מערות במדבר יהודה לפני יותר משישים שנה יצרו גל של פרסומים ראשון , בשנות החמישים עד שנות השבעים . התמונה על תולדות העדה המיוחדת , שאצרה את הגווילים הללו בספרייתה , גם היא גובשה בשנים אלו . אך תמונה זו התבססה רק על מקצת המגילות שנחשפו במערות . עד שנות השבעים נשארו רבים מן הממצאים המקוריים עלומים מאחר שעדיין לא פורסמו ברבים . למעשה , תהליך הפרסום של ממצאים אלה נמשך שנים ארוכות ורק עתה ראו אור הכרכים האחרונים בשרשרת פרסומי המגילות . לפי מניין מעודכן כולל האוסף שרידים של יותר מאלף מגילות , אך בוודאי היו במערות עוד כתבי יד , אם לשפוט לפי שרידי הקטעים שאי-אפשר לזהותם ושרידים של פיסות עור לקשירת מגילות שנותרו ממגילות שהיו פעם שלמות . 1 בעשר מאחת עשרה המערות הידועות נמצאו מגילות . במערה 10 התגלו רק שרירי עור . 2 שבע המגילות הראשונות , שהתגלו במערה , 1 פורסמו בתוך שנים אחדות ; כך גם הקטעים והשרידים שנמצאו בה וכן השרידים ממערות . 9-5 3-2 העיכובים חלו בעיקר בפרסום הממצאים ממערה , 4 וכן מה שנחשף במערה , 11 שאף בה היו כתבי יד לא מעטים . 3 ראה פואש ; 2009 שטגמן וש...  אל הספר
מוסד ביאליק