כלים שלובים מגילות מדבר יהודה וספרות ימי הבית השני

דבורה דינזנט דבורה דימנט כלים שלובים : מגילות מדבר יהודה וספרות ימי הבית השני אסופות ג דבורה דימנט כלים שלובים מגילות מדבר יהודה וספרות ימי הבית השני אסופת מחקרים בספרות היהודית הקדומה  אל הספר
מוסד ביאליק