מפתח

אביב והסתיו , תקופת 197 ארון השמים ( טיין ג'ו ) 197 אי , דוכס 198 , 99 אינטורצ'טה , פרוספרו ) 22 ה ) ) 23 ה ) איש המידות ( איש המופת ) ( ג'ון דזה ) 71 67 65 54 49 47 45 40 20 14 115 101 85 83 81 79 77 75 73 149 148 139 137 129 127 123 178 177 169 161 160 151 150 236 233 232 203 190 187 179 248 247 246 245 244 243 242 איש מושלם . ראו : שנג רן אמצע ( ג'ונג ) ) 44 34 27 21 ה ) ) 47 ה ) 56 233 213 172 מידת האמצע 157 155 65 44 42 164 אסכולת העקרונות 58 אסכולת השמות 150 אפלטון ) 156 143 ה ) אר יה 13 ' ארבעת הספרים' 19 17 16 14 13 10 7 המפתח הותקן בידי דרור קוחן 184 36 31 25 אריאל , יואב ) 36 ה ) 198 ( ה ) אריסטו ) 47 46 24 22 ה ) ) 156 ה ) 164 214 166 ארץ האמצע 241 133 באן גו ) 28 ה )  אל הספר
מוסד ביאליק