ביאורים ופירושים

פרק ראשון טבע האדם ( שינג' — ( ' & מילה זו נגזרת מן השורש 'שנג' , ( ± ) שמובנו , 'להוליד' , 'להיוולד' 'לחיות' וכן קרובה היא להפליא למילה הלטינית , nature על כל תולדותיה בשפות האירופיות למיניהן . חפיפה זו באטימולוגיה אינה בלתי נמנעת ; די לקורא העברית לשים לב למילה 'טבע' ( בערבית : , ( 'טביעה' הנגזרת משורש שמובנו שונה לחלוטין , שמשמעותה 'להטביע' צורת כל יצור בחומר הקדמון . על אף הדמיון המובהק בין המונח הסיני למקבילו המערבי , יש ביניהם הבדל סמנטי . משמעותה של המילה natura התרחבה עוד בשלהי העידן הקלסי ובימי ראשית הנצרות , ומובנה היה 'העולם הנברא' כולו , ולאחר מכן נעשתה שם כללי לעולם החי , הצומח והדומם . ואולם מעולם לא נוספו למונח הסיני שני הרבדים הסמנטיים הללו ( לכן הרוצה להשתמש במושג 'טבעיות' בשפת הסינים נאלץ לנקוט ביטוי אחר : 'דזה ראך , 3 $ מילולית : 'המתהווה . ( 'מאליו כדאי לציין כאן ביטוי נוסף הרווח במקורות קלסיים רכים . 'שנג שנג' , ±£ ) מילולית : 'המחיה כל ( 'חי המצביע על כוח החיות המצמיח ומניע את הקיום הפיזי . מושג זה קרוב למילה היוונית , ( pvoic , הנגזרת משורש שמשמעו 'לצמוח' או . 'ל...  אל הספר
מוסד ביאליק