דרך האמצע וקיומה

פרק ראשון 1 'טבע האדם' משמעו מה שמוטבע בו בפקודת השמים . 2 'הדרך' משמעה למלא אחר טבעו , 3 ואילו 'תורת המוסר' אינה אלא תיקון דרכו . 4 זו הנקראת , 'הדרך' אין להתרחק ממנה ולו לרגע קט . 5 כי מה שאפשר להתרחק ממנו הרי אינו הדרך . 6 לפיכך איש המידות נשמר ממה שנעלם מעיניו 7 וירא מפני מה שלא תשמע אוזנו . 8 כי אין דבר גלוי מן הנסתר , 9 ואין דבר ברור מן הדק שבדקים . 10 לפיכך יישמר לנפשו איש המידות בשבתו בדד . 11 טרם עונג וזעם , יגון ושמחה רוחשים , 12 שם הדבר מידת האמצע , 13 וכשהם כבר רוחשים , וכולם במיצוע ובמידה , 14 שם הדבר ההרמוניה . 15 הרי המיצוע הוא עיקר העיקרים בכל אשר תחת השמים , 16 ואילו ההרמוניה היא הדרך לתכלית ההשגה בעולם כולו . 17 כאשר מידות המיצוע וההרמוניה מושגות במלואן , שמים וארץ עומדים בזכותן על כנם , 18 ושם יפרו וירבו כל יצורי תבל . פרק שני 19 אמר המורה ג'ונג ני : 20 'איש המידות ניכר בקיימו את דרך האמצע , 21 ואילו האיש קטן המידות מפר את דרך האמצע ואינו מקיימה ' . 22 איש המידות , השומר את דרך האמצע ומקיימה , עומד כל העת במיצועו , 23 אך אין זו דרכו של קטן המידות , כי קטני המידות אינ...  אל הספר
מוסד ביאליק