סיכום: המסר הקוהרנטי של 'ג'ונג יונג'

אחרי שפירקנו את 'ג'ונג יונג' למרכיביו הטקסטואליים בשיטת 'סרסהו ודרשהר , עלינו לשוב ולהרכיב מחדש את ה'מסר' של הספר הקנוני בשלמותו , על סמך הגרסה המקובלת שנערכה בתקופת האן המערבית . כאמור לעיל אני סבור כי על כל מקורותיו המגוונים ונושאיו המסתעפים , עולה מן הטקסט מערכת טיעונים אינטגרלית , קוהרנטית ואפילו עמוקה . כדי לנמק את טענתי זו אתמקד בתבניות הרטוריות ובעניינים המאחדים לכעין רצף עקיב את ארבעת חלקיו העיקריים של הטקסט , השונים זה מזה לכאורה . יש לחזור ולהדגיש שמדובר כאן בכתב קנוני עתיק , אשר הגותו הקוהרנטית לא 94 במובן צר יותר אפשר להשוות את הרעיון של השתתפות האדם עם השמים והארץ במעשה בראשית לתפיסת השותפות הכרוכה ביצירת האדם במחשבת ישראל . בפירוש אחר בפרק עשרים ושישה קונג יינג דא מדבר על תפקירו של האדם ב'יצירת כל יצור' . ( ±% 0 ) ראה ג'נג שו'אן , 'פירושים , 'ופירושיהם פרק חמישים ושלושה , עמ' . 6 b השווה הערתו של ג'ו שי בפרק עשרים ושניים פירושים' ) בחיבור , 'אחד עמ' : ( 124 b 'כמו שהשמים כשהם יוצרים כל יצור , עליהם להשתמש בבני אדם כדי לחרוש ולזרוע' . (^^ ±# ... ffii # / ff * fflA ) 95 השו...  אל הספר
מוסד ביאליק