ב. ניתוח ואינטרפרטציה

על אף כל התאוריות המתחרות העוסקות בזמן כתיבת הטקסט ובזהות מחברו , ואף על פי שאין מבנהו הפנימי אחיד , אפשר לומר כי מנורה זו , גם אם לא עוצבה מקשה אחת , מסוגלת להפיץ אור קוהרנטי ומאיר עיניים על עיקר אמונתם של חסידי קונפוציוס לדורותיהם . בבואי להתוות את הקווים הכלליים של חזות זו ולפרט אותה על כל כפתוריה ופרחיה אבקש להדגיש את מערכת הטיעונים העקיבה למדי העולה מדפיו המועטים של 'ג'ונג . 'יונג ספר זה , על כל רבדיו ומקורותיו — או על כל פנים הטקסט הקנוני המוצג בקובץ 'לי ג'י' — הוא לדעתי בעל 'מסר' אינטגרלי והביא את הדברים לידי סינתזה אינטלקטואלית , שסללה את הדרך להיווצרותו של הנאו קונפוציאניזם שקם כעבור זמן . תחושת אחידות זו צומחת מתוך שיטת קריאה , הידועה לנו היטב במדעי היהדות , העוקבת אחרי המבנה האסוציאטיבי של טקסטים עתיקים . בטקסטים אלה משובצות אסמכתאות , מימרות ותבניות רטוריות חוזרות , וכן מופיעים חידושים מפי המחבר / העורך . את חידושיו הוא מחדש במשפטים ובפסוקיות נקודתיים , כדי לייחד ברצף המילולי את הפואנטות המושגיות שהוא חפץ לקדם . בספר 'ג'ונג יונג' נראה שהמחבר נע מנושא לנושא בזרימה אסו ציאטי...  אל הספר
מוסד ביאליק