א. תולדות הטקסט

אלף שלוש מאות שנה היה ספר המופת הסיני הנושא את השם 'ג'ונג יונג' •/ % $ פרק בתוך הקובץ הקנוני של המסכתות הדנות בענייני פולחן והלכות — 'לי ג'י' itii ( ספר הטקסים . ( והנה , לפני כשמונה מאות שנה הוצא ממשכן מבטחים זה והוצב , עם 'תורת הגדול' ( דא שו'אה , (^ # לימין הספר 'מאמרות' של קונפוציוס ( לוךיר { iki % וספרו של הוגה הדעות מנציוס ( מנג דזה . ( jk T קבוצת הטקסטים הזאת נקראה מאותה העת 'ארבעת הספרים' ( סה שו . ( eg ? מאז נשתל הטקסט בקרקע טקסטואלית חדשה זו זכה להערצה הראויה לאחד מ'כתבי הקודש' של המסורת הקונפוציאנית האורתודוקסית , המגלמת את עיקר תורת המוסר ותפיסת העולם של מספר אנשים רב יותר מכל המאמינים באמונות אחרות 2 בתולדות האנושות . עוד לפני שהורם 'ג'ונג יונג' למעמד כה נשגב , הוצמד דרך קבע למסכת ' תורת , 'הגדול גם היא פרק ב'לי ג'י' המקורי , ומאז נלמדו שניהם ושוננו 1 מוסד ביאליק הציב לו למטרה להוציא לאור את ארבעת הכתבים הקנוניים האלה כמערכת שלמה ואחידה בתרגום עברי . הכרך הראשון בסדרה , 'דא ^ , 'אה'ו פורסם בשנת 1997 ונקרא 'תורת , 'הגדול ואילו שני הטקסטים האחרים : 'מאמרות' של קונפוציוס בתרג...  אל הספר
מוסד ביאליק