'ארבעת הספרים'

מלאכת הפרשנות , שהחלה מאות שנים רכות לפני כן , נמשכה בימי שושלת טאנג , וההתמחות בספרים הקנוניים הוסיפה לתפוס מקום חשוב בחיי הרוח של סין באותה תקופה . מלומדים בחרו חיבורים פרשניים מוקדמים יותר והוסיפו את הערותיהם שלהם כדי להבהיר את דברי קודמיהם . אבל למרות חשיבותם של הכתבים הקנוניים במערכת החינוך , ובייחוד במערכת הבחינות , עדיין העסיקו את המלומדים במאה השמינית שני קשיים עיקריים . האחד נבע מהיעדרה של גרסה מוסכמת וגמורה לכל הספרים הקנוניים , והאחר מקורו בצורך להנהיג חידושים בבחינות למשרות הבכירות , שהתבססו יותר ויותר על למידה בדרך השינון . שני הקשיים גם יחד לא באו על פתרונם באותם ימים . נסיונות חוזרים ונשנים להפיק גרסאות סופיות , ובהם גם חקיקת 'תשעת הספרים הקנוניים' על לוחות אבן משנת , 837 נמצאו לוקים בחסר . גם הדיונים בשאלה מהי הדרך הראויה לנבחנים להוכיח בקיאות והבנה בכתבים הסתיימו בכישלון . אף על פי כן הונחו במאה השמינית והתשיעית היסודות לקבלת 'ארבעת הספרים' בתורת טקסט בסיסי ואמצעי חינוך כאחד . את ההישג הזה ראוי לזקוף בעיקר לזכותו של האן יו' . ( 834-768 ) אף על פי שרעיונותיו של האן יו' ...  אל הספר
מוסד ביאליק