שלושה־עשר הספרים הקנוניים

מה טיבם של הספרים הקלסיים ומתי נעשו לקנון בעל סמכות ? 'ספר התמורות' הוא בלי ספק העתיק שבהם . הספר בנוי רבדים רבים , שהקדומים שבהם חוברו אולי בימיה הראשונים של שושלת ג'ו 221-1027 ) לפנה '' ס ) והמאוחרים ביותר בתקופה המוקדמת של שושלת האן 206 ) לפנה"ס עד 220 לספירה . ( 'ספר התמורות' משמר שיטת ניחוש עתיקה , שאליה נוספו במרוצת הדורות דברי הסבר ופרשנות , שחלק מהם יוחסו לקונפוציוס עצמו , דבר שחיזק את מעמדו כספר , 'קדוש' למרות שהוא מחוסר כל בסיס עובדתי . גם 'ספר המסמכים' מיוחס לתקופה עתיקה . הוא מכיל חומר היסטורי מראשית ימיה של שושלת ג'ו ומתקופת ג'ו המערבית המאוחרת , שהסתיימה בשנת 771 לפנה"ס . אבל 'ספר המסמכים' הוא יצירה שנויה במחלוקת . החיבור המקורי לא ניצל משרפת הספרים של שנת 213 לפנה"ס , מאורע שיידון להלן , ומועד כתיבתם של חלקים גדולים ממנו אינו ידוע בוודאות . עוד טקסט עתיק הוא 'ספר השירים' — אנתולוגיה של 305 שירים , שבחירתם מיוחסת לקונפוציוס . השירים שבספר נבחרו מתוך אוסף גדול של כ 3 , 000 שירים ותאריכיהם אינם אחידים ; המוקדמים שבהם נתחברו כנראה בשנים הראשונות של שושלת ג'ו והמאוחרים מתואר...  אל הספר
מוסד ביאליק