מהם הכתבים הקנוניים של סין?

איירין איבר מקום של כבוד שמור ל'ארבעת הספרים' בספרותה של סין ובמסורתה הרוחנית . זהו חלק מן הקנון הסיני , המכונה בסינולוגיה המערבית : ' הכתבים , 'הקלסיים ולכן גם חלק ממורשתו הספרותית של העולם . מפעל תרגומם של 'ארבעת הספרים' לעברית הוא ציון דרך חשוב , ומעתה יתפוס הספר את המקום הראוי לו בקרב מיטב הספרות הקלסית העולמית בשפה העברית . יבואו על הברכה מכון המחקר לקידום השלום על שם הארי ס' טרומן על החסות שפרש על מפעל התרגום בראשיתו , ומוסד ביאליק שהביאו לידי סיום מוצלח . אבל מה הם בדיוק אותם ספרים קנוניים , שאנשי רוח ומשכילים סינים העמידו את מספרם בזמנים שונים על חמישה , שישה או שלושה עשר ויותר ? הספרים הקנוניים , ואחת היא מה מספרם , נחשבים למקור הראשוני ולבית הקיבול של החוכמה והאמת המעשית הקשורים בתורתו של קונפוציוס ( קונג פו 479-5511 02 לפנה"ס בקירוב ) ובקונפוציאניזם המוקדם . אין הם ספרים מקודשים במובן המקובל עלינו ; מעמדם בתורת ספרים קנוניים נמשך מאז 136 לפנה"ס , כשכמה מהם — 'חמשת הספרים הקנוניים' — הואחדו והיו לאבן הפינה של מסורת טקסטואלית שלא פסקה עד היום . מבחינת תוכנם אין הספרים עשויים מ...  אל הספר
מוסד ביאליק