תוכן העניינים

איירין איבר : מהם הכתבים הקנוניים של סין ? 7 שלושה עשר הספרים הקנוניים 9 ' ארבעת הספרים' 13 הקדמה 19 א . תולדות הטקסט 19 ב . ניתוח ואינטרפרטציה 39 סיכום : המסר הקוהרנטי של 'ג'ונג יונג' 55 דרך האמצע וקיומה 63 ביאורים ופירושים 141 נספח : טבלת הספרים הקנוניים 250 ביבליוגרפיה 251 מפתח 261 הערת המערכת תעתיקן העברי של המילים הסיניות בספר זה הוא התעתיק הנוהג בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים . בהופעתה הראשונה בתעתיקה העברי נוקדה המילה , לנוחות הקורא . על פי רוב ההגייה ברורה מאליה וקרובה להגייה בסינית ; אבל יש שהתעתיק העברי אינו משקף אל נכון את ההיגוי הסיני , ולהלן כמה דוגמאות ( בסוגריים מובא גם התעתיק הלועזי פין יין , [ pin yin ] המקובל היום בסין וברוב ארצות העולם : ( א המסמנת תנועה , יש להגות אותה כמו פתח , למשל טאנג = טנג , שאנג = שנג - ו ה — הגייתה בין ה ל ח h ) בתעתיק הלועזי פין יין ) ו' — מבוטאת כמו האומלאוט הגרמני Yu ) u בתעתיק הלועזי פין יין ) ר — הגייתה בין ר ל ד r ) בתעתיק הלועזי פין יין ) ש — הגייתה בין ש ל ס x ) בתעתיק הלועזי פין יין )  אל הספר
מוסד ביאליק