איור 13 איילים נקודים - קרניים חשופות וקרניים מכוסות בעור (צילום: משה רענן)