משה רענן אספקטים זואולוגיים בהלכות שופר

במאמר זה אנסה לפתוח צוהר להבנת תיאורים במשנה , בגמרא ובראשונים , העוסקים במבנה הקרניים של מעלי הגירה , בנוגע לקביעת כשרות השופר במסכת ראש השנה . כרקע לנושא זה , נעסוק בקצרה בנושא הגדרת חיות לעומת בהמות לצורך התרת חלבן במסכת חולין , מפני שהארת הרקע הביולוגי של מבנה הקרניים של מעלי הגירה , ובחינת רקע זה כפי שהוא משתקף בהגדרות חז"ל , יסייעו להבין את המושגים הקשורים להכנת השופר . הכרת האנטומיה והמורפולוגיה של הקרן עשויה לסייע בפירוש התיאורים ההלכתיים , אך יחד עם זאת , הרקע הביולוגי מעורר גם שאלות לא מעטות . יצוין , שהמאמר אינו מתיימר לתת תשובות מלאות לשאלות הקשורות לזיהוי המינים השונים שבהם הוא עוסק , משום שסוגיה זו רחבה ומסובכת וראויה לדיון נפרד . א . מבוא ביולוגי השופר , שעם ישראל הצטווה לתקוע בו במועדים שונים , מקורו בקרניים של בעלי חיים . קרני בעלי חיים שימשו , ועדיין משמשות , גם בתרבויות שונות , כמקור לייצור כלי נגינה בעלי ערך דתי או מוזיקלי . הבנה טובה של מבנה הקרניים עשויה לתרום להארת פסוקי המקרא ומקורות חז"ל שונים , הקשורים לעשיית השופר וסימני החיות הכשרות . הקרניים הן אחד מהמאפיינ...  אל הספר
תבונות